ಗೋರಕ್ಷಣೆಯೂ, ಭೂ ಭಕ್ಷಣೆಯೂ

ಫೆಬ್ರವರಿ 24, 2010

ಗೋರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಗೋಮಾಳಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವಂತೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆಗಳನ್ನು ‘ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ’ಯೆನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಗೋವುಗಳಂತೂ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ! ಗೋರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ರಾಜರ ನೆನಪಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಭಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಕೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಫೆ. 24, 2010 ರ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ನೋಡಿ

Advertisements